"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

 

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Jesień za oknami, dni coraz krótsze, ale za to coraz więcej aktywności żywieniowych przed nami. Zapraszamy do udziału w:

  1. Kursie Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding ESPEN Experts’ Course, który odbędzie się w Krakowie/ Skawinie w dniach 3-4 listopada 2017. Więcej informacji: magpietka@gmail.com

  2. Kursach LLL, które odbędą się podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego; szczegóły poniżej

  3. IV module Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 w Ośnie Lubuskim, rejestracja pod adresem: dmankowska. wierzbicka@gmail.com

  4. Kursie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’, który odbędzie się w Warszawie, w dniu 29 listopada 2017. Program i rejestracja: http://zywieniewonkologii-warszawa.pl/

Informuję również, że w związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi zmian w Statucie Towarzystwa, Zarząd Główny podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 lutego 2018 w Warszawie, w Hotelu Courtyard Marriot, ul. Żwirki i Wigury. Początek godzina 11.00.

 

Nadchodzące kursy LLL — Leonardo Royal Hotel. ul.Grzybowska 45, Warszawa( Hotel ten znajduje się ok. 600 m od Hotelu Radisson, w którym odbywa się zjazd).

W ramach współpracy z ESPEN Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) organizuje te kursy od 2010 r. System nauki LLL to ogólnoeuropejski system edukacyjny dotyczący żywienia klinicznego opracowany i nadzorowany przez ESPEN.
Wykłady prowadzą certyfikowani przez ESPEN wykładowcy. System składa się z modułów internetowych oraz z tzw. kursów "LIVE" i, po zdaniu egzaminu końcowego, może zakończyć się certyfikatem ESPEN w dziedzinie żywienia klinicznego.
Przed zapisaniem się na kurs "LIVE" należy zarejestrować się bezpłatnie na stronie www.espen.org w zakładce LLL i uzyskać dostęp do systemu LLL.
Po rejestracji można korzystać nieodpłatnie z treści modułów internetowych. Zawierają one materiały edukacyjne ze wszystkich dziedzin żywienia klinicznego opracowane i aktualizowane przez ekspertów. Przygotowując się do modułu "LIVE" należy zapoznać się z materiałami edukacyjnymi na dany temat.
Podczas Konferencji odbędą się 2 moduły "LIVE":
16.11.2017 godz. 14.00-18.00 Topic 9 Approach to Parenteral Nutrition
17.11.2017 godz. 9.00-13.00 Topic 18 Nutritional Support in Intensive Care Unit (ICU) Patients.
Zapisy przyjmuje dr n. med. K. Matysiak-Luśnia-koordynator kursów ESPEN w Polsce (mi_anest@op.pl). W mailu zgłoszeniowym proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy, specjalizację, login do systemu LLL. Przed kursem NALEŻY zarejestrować się na stronie www.espen.org zakładka LLL.
Rejestracja jest bezpłatna. Opłata za jeden moduł wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść na konto POLSPEN-u PRZED rozpoczęciem kursu. Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na maila mi_anest@op.pl.


Bardzo serdecznie pozdrawiam,

Stanisław Kłęk


 

Nadchodzące wydarzenia
NutritionDay Worldwide WCCN2017 Podstawy publikowania w naukach medycznych Podstawy publikowania w naukach medycznych Studia nutrition day Kopenhaga

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo SCietnifica

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy